[Kuypers’ home at artvilla.com]

[Books and CDs][Artvilla.com][JanetKuypers.com][Bio][Poems][Prose]]


Say It In The First Place (in Swedish)


Säga Den Inne om Första Ställe

när en främling talar du
var dag så pass du er skön,
är en lina er korsat?
Varför er du talande jag den här?
Gör JAG jämn veta du?

Vill du ignorera dem?
Vill du hoppas den vilja gå bort?


the DMJ Art Connection CD

Oeuvre Kuypers poetry book

Books and CDs  Kuypers’ Bio  Kuypers’ Poems  Kuypers’ Prose  Chicago Poet and Poetry Chicago Artist and Art